Zabytki Torunia

kopernikPomnik Mikołaja Kopernika

Pomnik odsłonięty został w 1853 r.. Na cokole napis: Nicolaus Copernicus Thoruniensis. Terrae motor, Solis Caelique stator (pol. Mikołaj Kopernik Torunianin. Ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce i Niebo).
ratuszRatusz Staromiejski

Serce miasta, najważniejszy budynek w dawnym Toruniu. Siedziba władz, sądu, miejsce odpoczynku królów Polski, podczas wizyt w Toruniu. Zniszczony wskutek szwedzkiego oblężenia Torunia w 1703 r. Obecnie siedziba Muzeum Okręgowego.
Kamienica pod Gwiazdą

Kamienica mieszczańska. Jej cechą charakterystyczną jest późnobarokowa fasada zwieńczona złotą gwiazdą.
DCF 1.0Dwór Artusa

Siedziba bractwa Św. Jerzego, skupiającego w swych szeregach najbogatszych mieszkańców Torunia. W 1466 roku w Dworze podpisano II pokój toruński.
flisakFontanna Flisaka

Postać Flisaka związana jest z legendą o pladze żab. Flisak grając na skrzypcach wyprowadził żaby z Torunia. W nagrodę otrzymał wielkie bogactwo oraz córkę burmistrza za żonę. Będąc w Toruniu koniecznie trzeba pogłaskać żabkę gdyż podobno przynosi to szczęście.
DCF 1.0Kościół pw. Św. Ducha

Późnobarokowy kościół wzniesiony w połowie XVIII wieku jako zbór ewangelicki.
nmpKościół pw. Wniebowzięcia NMP

Gotycki kościół, pierwotnie franciszkański. Jego charakterystyczną cechą jest brak wysokiej wieży (związane jest to z regułą zakonu franciszkanów). Kościół ten jest miejscem pochówku Anny Wazówny, siostry króla Polski Zygmunta III Wazy.
krzywawiezaKrzywa Wieża

Baszta obronna, pierwotnie trójścienna. W XVIII w. Zamieniona na karcer dla kobiet. Wysokość wieży - 15 m, odchylenie od pionu - ok. 140 cm.
Spichrz gotycki - z II polowy XIV w.
Spichrz barokowy - z I połowy XVII w.
Baszta Gołębnik

Baszta obronna wybudowana w I poł. XIV w. Nazwa pochodzi od gołębników umieszczonych w XIX w., w górnej części tego budynku.
zeglarskaBrama Żeglarska

Brama miejska z I poł. XIV w.. Początek “drogi królewskiej” (przy bramie witano królów Polski).
Pałac Dąbskich

Barokowy gmach wybudowany pod koniec XVII w.
dom-kopernikaDom Mikołaja Kopernika

Dom rodzinny Koperników (nr 15) stanowi przykład typowej kamienicy kupieckiej okresu średniowiecza.
janKościół pw. Św. Janów

Najstarszy kościół Torunia, miejsce chrztu Mikołaja Kopernika. Na wieży znajduję się ważący ponad 7 ton dzwon o nazwie “Trąba Boża”.
Pałac Eskenów - Inaczej Czerwony Spichlerz. Obiekt ten pochodzi z końca XIV w. Przebudowany w drugiej połowie XVI w.
mostowaBrama Mostowa

Brama miejska z I poł. XV w. Nazwa bramy związana z istniejącym niegdyś, tuż przy bramie, mostem, zbudowanym pod koniec XV w.
Dwór Mieszczański

XV - wieczny gmach, wybudowany z materiału rozbiórkowego zamku krzyżackiego. Letnia rezydencja Bractwa Św. Jerzego.
Zamek krzyżacki

Zbudowany na planie podkowy, zamek został zburzony w 1454 roku, przez mieszkańców Torunia. Przysypany śmieciami, później ziemią. Osłonięty w latach 1958 - 1966 i zachowany w formie trwałej ruiny.
jakubKościół pw. Św. Jakuba

Gotycki kościół ufundowany w 1309 roku przez Krzyżaków. Charakterystyczną jego cechą jest dach przypominający siodło.
Zbór Ewangelicki

Obiekt wybudowany w 1824 roku. Jest to jedyny budynek w stylu neoromańskim w Toruniu.
Baszta Monstrancja

Baszta obronna wybudowana w połowie XV w.
Baszta Koci Łeb

Baszta obronna wybudowana prawdopodobnie w XIII wieku, przebudowana około 1500 roku.
Teatr im. Wilama Horzycy

Budynek teatru, zaprojektowany przez wiedeńskich architektów, oddany do użytku w 1904 r.
Ośli pręgierz

Figura nawiązująca do stosowanych dawniej kar cielesnych za popełnione przewinienia przez miejskich strażników.
Smok toruński

Figura nawiązująca do faktycznych zeznań dwóch świadków, którzy oświadczyli, że widzieli smoka.
klasztornaBrama Klasztorna

Brama miejska z poł. XIV w. W bramie zachowany tzw. kaszownik (otwór przez który wylewano gorącą kasze, wodę czy rzucano kamienie).

Brama miejska z I poł. XIV w.. Początek “drogi królewskiej” (przy bramie witano królów Polski).