CENNIK

PORADNICTWO (50 min.)120 zł
PSYCHOTERAPIA DLA KOBIET
— Konsultacja wstępna (50 min)120 zł
— Diagnoza (2-3 spotkań)120 zł/spotkanie/50 min.
— Sesja psychoterapii (50 min.)100 zł
— Sesja psychoterapii online (50 min.)
od pon.-pt. w godz. 9.00-20.00
100 zł
— Sesja psychoterapii online (50 min.)
od pon.-pt. po 20.00 i w soboty
120 zł
PSYCHOTERAPIA ZABURZEŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH
— Konsultacja wstępna (50 min) 120 zł
— Diagnoza (2-3 spotkań) 120 zł/spotkanie/50 min.
— Sesja psychoterapii (50 min.) 100 zł
PROCES UWALNIANIA SMUTKU
— Konsultacja wstępna (50 min) 120 zł
— Sesja Procesu (50 min.) 100 zł