Szkolenia

Pomoc psychologiczno-pedagogicznaEdukacja i opiekaPsychoterapia i psychiatriaPomoc społecznaProfilaktykaWarsztaty rozwojowe
· Co jest normą, a co patologią?
· Diagnoza różnicująca problemy i zachowania młodzieży
· Emocja jako zmysł. Nowe podejście w wychowawczej pracy z emocjami
· Kryzys. Jak wykorzystać jego siłę?
· Lekka jak motylek…anoreksja. Wstępna diagnoza i procedury
· Metody coachingu rodzicielskiego w procesie wsparcia i asystowania rodzinie
· Metody diagnozy prawidłowego rozwoju dziecka do lat 7
· Mnemotechniki – naucz ucznia jak się uczyć
· Poczet rodziców w szkole – rodzic roszczeniowy
· Rozwijanie kompetencji emocjonalnych ucznia jako element pracy wychowawczej w szkole
· Skuteczna komunikacja w zespole
· Superwizja
· Trening twórczości i kreatywności
· Trening umiejętności metod coachingowych
· Uzależnienie od komputera, narkotyków, telefonu. Formy pomocy dziecku i rodzinie
· W świecie Kameleona. Program profilaktyki uzależnień od komputera i Internetu (Autorski program profilaktyczny)
· Wybrane metody socjotmetryczne w pracy wychowawcy i pedagoga
· Zarządzaj własnym czasem z głową

· Bezsilność i bezradność wychowawcy w pracy z wychowankiem
· Coaching rodzicielski. Nowa metoda pracy z rodzicami
· Diagnoza różnicująca problemy i zachowania młodzieży
· Doradca jako coach nauczyciela. Wstęp do metody
· Emocja jako zmysł. Nowe podejście w wychowawczej pracy z emocjami
· Emocje w pracy nauczyciela. Jak sobie z nimi radzić?
· Interwencja profilaktyczna wobec ucznia podejrzanego o eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi
· Interwencje w sytuacji cyberprzemocy na terenie szkoły
· Kompetencje emocjonalne wychowanka. Diagnoza – Formy Oddziaływań – Profilaktyka
· Lekka jak motylek…anoreksja. Wstępna diagnoza i procedury
· Mnemotechniki – naucz ucznia jak się uczyć
· Motywowanie uczniów do nauki
· Nauka wspomagana środkami psychoaktywnymi u ucznia. Metody diagnozy
· Nowe subkultury młodzieżowe
· Nowe subkultury młodzieżowe na terenie szkoły-jak wykorzystać ich potencjał?
· Od diagnozy do rozwiązania. Projektowanie działań profilaktycznych i naprawczych w szkole
· Pigułka gwałtu – mity a rzeczywistość (Autorski program profilaktyczny)
· Poczet rodziców w szkole – rodzic roszczeniowy
· Rozwijanie kompetencji emocjonalnych ucznia jako element pracy wychowawczej w szkole
· Skuteczna komunikacja w zespole wychowawców
· Szkolenie dla Rady Pedagogicznej „Agresja wśród uczniów – doraźne interwencje w szkole”
· Trening asertywności w kontaktach z wychowankiem i rodzicem
· Trening twórczości i kreatywności
· Trening umiejętności metod coachingowych
· Umiejętne szukanie argumentów w kontaktach z rodzicami
· Umiejętne szukanie argumentów w kontaktach z rodzicami
· Uzależnienie od komputera, narkotyków, telefonu. Formy pomocy dziecku i rodzinie
· W świecie Kameleona. Program profilaktyki uzależnień od komputera i Internetu (Autorski program profilaktyczny)
· Wybrane metody socjotmetryczne w pracy wychowawcy i pedagoga
· Wychowanek – współpraca i współdziałanie w zespole specjalistów
· Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży – niezbędnik wychowawcy i nauczyciela
· Zarządzaj własnym czasem z głową
· Co jest normą, a co patologią?
· Diagnoza różnicująca problemy i zachowania młodzieży
· Elementy psychoterapii systemowej w praktyce psychoterapeutycznej
· Emocja jako zmysł. Nowe podejście w wychowawczej pracy z emocjami
· Genogram. Narzędzie wywiadu, diagnozy i terapii
· Kryzys. Jak wykorzystać jego siłę?
· Lekka jak motylek…anoreksja. Wstępna diagnoza i procedury
· Metody coachingu rodzicielskiego w procesie wsparcia i asystowania rodzinie
· Metody diagnozy prawidłowego rozwoju dziecka do lat 7
· Praca z narracją po traumie
· Superwizja
· Trening twórczości i kreatywności
· Trening umiejętności metod coachingowych
· Zarządzaj własnym czasem z głową
· Co jest normą, a co patologią?
· Diagnoza różnicująca problemy i zachowania młodzieży
· Emocja jako zmysł. Nowe podejście w wychowawczej pracy z emocjami
· Lekka jak motylek…anoreksja. Wstępna diagnoza i procedury
· Metody coachingu rodzicielskiego w procesie wsparcia i asystowania rodzinie
· Metody diagnozy prawidłowego rozwoju dziecka do lat 7
· Pomiędzy wsparciem a kontrolą. Zarządzanie relacją z klientem z rodzinnej pieczy zastępczej
· Skuteczna komunikacja w zespole
· Skuteczny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Moduł 1. Diagnoza
· Skuteczny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Moduł 2. Jak tworzyć cele?
· Skuteczny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Moduł 3. Plany pomocy dziecku – instrukcja obsługi
· Skuteczny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Moduł 5. Sieci wsparcia
· Skuteczny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Moduł 6. Monitoring i kontrola
· Superwizja
· Trening umiejętności metod coachingowych
· Uzależnienie od komputera, narkotyków, telefonu. Formy pomocy dziecku i rodzinie
· Pigułka gwałtu – mity a rzeczywistość (Autorski program profilaktyczny)
· W świecie Kameleona. Program profilaktyki uzależnień od komputera i Internetu (Autorski program profilaktyczny)
· Akademia emocji. Cykl warsztatów
· Ja i moja wewnętrzna Jędza. Warsztat reformujący
· Kalejdoskop uczuć
· Kobieta w matce ukryta
· Moja Indywidualna Mapa Motywacyjna
· Moje relacje – praca z genogramem
· Uwalnianie emocji, cykl warsztatów doświadczeń własnych dla osób z problemem regulacji emocji

W celu uzyskania informacji na temat szkoleń, proszę o kontakt poprzez formularz znajdujacy się TUTAJ