RODO

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przekazujemy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania danych należących do Państwa. Jesteście zarejestrowani w naszej bazie klientów Gabinetu Terapii Par – 2 Brzegi ze względu na to, że braliście udział w proponowanych przez nas formach lub bierzecie w nich udział obecnie. Zależy nam, żebyście dysponowali pełną wiedzą na temat tego, jak i po co przetwarzamy dane należące do Was. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt!

Przypominamy, że administratorem Państwa danych jako klientów jest Pracownia Pedagogiczno-Socjologiczna Alternatywa Łęcka Dominika, właściciel marki Gabinet Terapii Par – 2 Brzegi.

Możecie skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:

 • listownie: Pracownia Pedagogiczno-Socjologiczna Alternatywa Łęcka Dominika, ul. Szeroka 41/2, 87-100 Toruń
 • e-mailem na adres: pracowania@pracownia-alternatywa.pl
 • korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie www.pracownia-alternatywa.pl

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi wątpliwości, możecie wnieść skargę do administratora danych.

Dane przetwarzamy w następujących celach:

 1. Prowadzenia dokumentacji z form, w których bierzecie Państwo udział (warsztaty, terapie, konsultacje) w postaci kart klientów, list obecności.
 2. Komunikowania się z Państwem w celu ustalania terminów prowadzonych przez nas form z wykorzystaniem smsów, emaili, telefonów
 3. Informowania o prowadzonych przez nas formach, w których nie bierzecie udziału, a które odbywają się u nas.
 4. Wystawiania faktur, zaświadczeń, certyfikatów
 5. Księgowych i bankowych wynikających z odrębnych przepisów

Podanie danych do kontaktu jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia usług, które oferujemy.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów o propozycjach prowadzonych przez nas formach również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane w ramach działalności Gabinetu Terapii Par – 2 Brzegi przetwarzamy samodzielnie. Nie przekazujemy ich innym podmiotom, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego.

Państwa dane przetwarzamy przez czas:

 1. Udzielania usługi, którą Państwo wybraliście w ramach Gabinetu
 2. Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z usługą.
 3. Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie takich wiadomości lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Gabinet 2 Brzegi prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Posiadają Państwo prawo do  dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania,  usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pamiętajcie Państwo, że informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie Gabinetu pod adresem www.2brzegi.pl

Zmiany obowiązują od 25 maja 2018 r. i nie mają wpływu na Pani korzystanie z naszych usług.

Pozdrawiamy