Umawianie sesji

  1. Sesje umawiane są osobiście na spotkaniu, smsowo, telefonicznie, mailowo lub przy pomocy formularza rejestracyjnego na stronie przez każdą z osób biorących udział w terapii.
  2. Po wysłaniu propozycji terminu każdy czeka na potwierdzenie jego dostępności przez Gabinet „2 Brzegi”.
  3. Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności terminu,jest on rezerwowany dla pary na 24 h, w ciągu których należy uiścić opłatę za rezerwację miejsca przelewem i przesłać jego potwierdzenie na adres kontakt@2brzegi.pl lub opłacić gotówką na sesji poprzedzającej umówiony termin. Patrz Płatności
  4. Po otrzymaniu wpłaty Gabinet potwierdza zapłatę smsem lub mailowo każdej z osób, co oznacza rezerwację miejsca.
  5. Odwołanie opłaconej sesji może nastąpić po spełnieniu warunków opisanych tutaj.