Odwoływanie sesji

  1. Odwołanie sesji może dotyczyć tylko sesji już opłaconej.
  2. Jedyną drogą odwołania sesji jest droga smsowa na numer 603791303 dokonana przez każdą z osób biorących udział w terapii  (jeżeli jest to sesja indywidualna w ramach terapii pary – przez jedną osobę, której dotyczy sesja)
  3. Każdej parze przysługują 2 odwołania sesji (tzw. limit odwołań) w trakcie trwania procesu terapeutycznego, które mogą zostać przełożone na inny termin z zachowaniem pkt. 4.
  4. Odwołanie musi nastąpić najpóźniej 24 h przed umówioną sesją.
  5. W przypadku nieodwołania sesji z zachowaniem 24 h przez którąś z osób biorących udział w sesji uznaje się, że sesja odbyła się i nie ma możliwości zmiany jej terminu i zwrotu płatności. Skutkuje to jednocześnie pomniejszeniem limitu odwołań o jedno.
  6. Za skuteczne odwołanie sesji uznaje się otrzymanie smsa zwrotnego od Gabinetu „2Brzegi” z potwierdzeniem odwołania dla każdej z osób.
  7. Kolejne odwoływane sesje (3 i kolejne) nie będą przekładane, a umówienie następnego terminu wymaga opłacenia sesji terapeutycznej z góry.