O mnie

dr n. hum. Dominika Łęcka

certyfikowany psychoterapeuta i doradca systemowy (certyfikat WTTS nr 47/2012),  polsko-włoskiego pochodzenia. Od 15 lat współpracująca z Poradniami Zdrowia Psychicznego (NZOZ) i innymi instytucjami pomocowymi (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Punkty Konsultacyjne, GOPS, MOPS, MOPR). Zrealizowała ponad 3000 godzin warsztatowych i rozwoju osobistego oraz ponad 4000 godzin psychoterapii. Żona Marcina, od 18 lat w stałym związku. Mama Mateuszka i Adasia, 

WYBRANE SZKOLENIA

 • Emotion-Focused Therapy Level IIB, Prowadzenie: Kurt Renders (EFT, ISEFT)
 • Emotion-Focused Therapy Level IIA, Prowadzenie: Kurt Renders(EFT, ISEFT)
 • Emotion-Focused Therapy Level I, Prowadzenie: Kurt Renders (EFT, ISEFT)
 • Your Body in the World: Adopting to Your Next Big Adventure, Prowadzenie: Anne L. Friedlander, PhD, Consulting Professor, Program in Human Biology, Stanford University
 • Diagnostyka systemowa, Prowadzenie Lothar Eder (SGST Niemcy)
 • Znaczenie kontekstu skierowania dla procesu terapeutycznego, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)
 • Analiza zleceń – „karuzela zleceń”, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)
 • Istota pracy nastawionej na rozwiązanie (wg Steve de Shazera’a), Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)
 • Zastosowanie „obrazu zdrowia” H. Merlego do określania celu terapii i drogi do niego, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)
 • Praca terapeutyczna z klientami pozostającymi w związkach schizmogenetycznych, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)
 • Systemowy coaching dla rodziców dzieci trudnych, Prowadzenie: Andreas Wahlster (SGST Niemcy)
 • „Z lotu ptaka…” czyli rozmowa terapeuty i klienta o rozmowach terapeutycznych, Prowadzenie Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS Poznań)
 • Doradztwo i praca terapeutyczna z rodzinami -warsztaty z wykorzystaniem konkretnych przypadków, Prowadzenie: dr Friedhelm Kron-Klees (SGST Niemcy)
 • Wszyscy razem w różnym tempie…zastosowanie idei systemowych w terapii grupowej, Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS Poznań)

WYBRANE PUBLIKACJE

 • Łęcka, Dominika. 2011. Postawa 3X wśród młodzieży – coś więcej nić abstynencja. Studium psychokulturowe, Kraków: Impuls, ss. 144.
 • Łęcka, Dominika. 2016. Narracja ukryta jako dopełnienie obrazu sytuacji problemowej i metody jej wydobycia w trakcie wywiadu, [w:] Magdalena Piorunek (red.) Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje-Egzemplifikacje-Dylematy metodologiczne, Poznań: UAM, s. 275-292.
 • Łęcka, Dominika. 2011. Zmiana miejsca w strukturze społecznej u progu dorosłości a choroby somatyczne. Socjosomatyczny model e-ASP-r jako socjologiczna hipoteza wyjaśniająca zjawisko somatyzacji u młodzieży, [w:] Krystyna Szafraniec (red.) Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011-tom II, Toruń: Adam Marszałek, s. 228-248.
 • Łęcka, Dominika. 2009. Procesy biologiczne człowieka zmienne kulturowo? Teoria „local biologies” jako hipoteza związku przyczynowo-skutkowego w relacji soma-socjum a choroby socjosomatyczne, [w:] Janowski Konrad i Jacek Gierus (red.) Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne T.1, Lublin: BestPrint, s. 36-49.
 • Łęcka, Dominika. 2010. Socjosomatyka i jej nie-klasyczna odmiana. Wkład socjologii zdrowia i choroby w dyskurs o zaburzeniach somatycznych i etiologii chorób, [w:] Studia Socjologiczne, nr 1, s. 125-144.

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH – WYBRANE WYSTĄPIENIA

 • II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Diagnoza i jej zastosowanie w kontekście jednostkowym i społecznym„, Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Poradnictwa Społecznego i Zakład Metodologii Nauk o Edukacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 24.05.2017, z referatem: „Diagnoza przeżycia w sytuacji problemowej. Założenia – przebieg – znaczenie dla praktyki”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pomagający i wspomagani. Potrzeby-kompetencje-relacje pomocowe i poradnicze”, Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Poradnictwa Społecznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 27.04.2017, z referatem: „Ukryte formy narracji o radzeniu sobie w sytuacji pomocowej. Casus przemilczeń o przeżyciu z depresją
 • Konferencja Naukowa „Czy istnieje jeszcze dewiacja? Perspektywa społeczna, świadomości społecznej oraz debat i polityk publicznych”, Katedra Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 8.04.2016, z referatem: „Jak użycie kategorii „próba przeżycia z chorobą” modyfikuje ocenę nieakceptowalnych form radzenia sobie z depresją z perspektywy otoczenia chorego?”
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia”, Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 19.11.2015, z referatem: Jak diagnoza sytuacji problemowej odbiera człowiekowi zaradność i potencjał?”
 • Konferencja Naukowa „Kultura wykluczenia? Choroba jako wykluczenie”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 13-15.11.2015, z referatem:Radzenie sobie w chorobie jako kategoria wykluczająca” OGLĄDAJ
 • IV Transdyscyplinarne  Sympozjum Badań Jakościowych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 27-30.05.2015, z referatem:Narracja problemowa vs. narracja ukryta i rola badacza w ich diagnozowaniu”
 • I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE – MEDYCYNA W PSYCHOLOGII, pt. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne, Lublin 25-26 wrzesień 2009, z referatem: „Procesy biologiczne człowieka zmienne kulturowo. Teoria \”local biologies\” jako egzeplifikacja związku przyczynowo skutkowego w relacji soma-socjum a choroby socjosomatyczne”
 • Seminarium pt.: Health and well-being of young people in Europe.  8-11 grudnia 2008 r. w Marly-le Roi we Francji – Przedstawiciel Polski z ramienia Ministerstwa Edukacji

Więcej informacji TUTAJ