CV ZAWODOWE

 

dr n. hum. Dominika Łęcka

certyfikowany psychoterapeuta i doradca systemowy (certyfikat nr 47/2012) polsko-włoskiego pochodzenia. Autor programów profilaktycznych. Kierownik w Ośrodku Rozwoju Osobistego i Zawodowego dla Kobiet  "Motylarnia" w Toruniu. Pracująca głównie w zakresie psychosomatyki.

 

WYKSZTAŁCENIE

2017-obecnie Certificate of Emotion-Focused Therapist ISEFT (w trakcie procesu certyfikacji, level 2), Intra Warszawa
2004-2012 Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego (047/2012) w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu - lista członków WTTS

2007-2011r.

 

 


 

Studia doktoranckie w zakresie socjologii – Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, promotor: prof. dr hab. Ryszard Borowicz, uzyskany stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii (specjalność socjologia zdrowia) na podstawie rozprawy pt. Miejsce w strukturze społecznej a reakcja fizjologiczna układu współczulnego. Rewizja modelu biopsychospołecznego z uwzględnieniem socjum i optyki socjosomatycznej (2012)
2003-2007
 
 
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, kierunek: socjologia, 5-letnia, dzienna, Specjalizacja: socjologia ogólna. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Borowicza - „Postawa 3X - założenia a rzeczywistość” – dotycząca zachowań abstynenckich wśród młodzieży na podstawie ruchu Straight Edge
 
2001-2006
 
 
 
 
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, kierunek: pedagogika, 5-letnia, dzienna (promocja zdrowia i  wiedzy ekologicznej; metody komputerowe w edukacji). Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Wojciechowskiego „Narracyjny model analizy spostrzegania jako alternatywa wobec modelu przyczynowo-skutkowego. Na przykładzie obrazu uzależnionego od narkotyków dziecka w percepcji jego rodzeństwa” – dotycząca problematyki rodzeństwa dzieci uzależnionych
 
1997-2001
 
V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, profil: ogólny z rozszerzonym językiem angielskim, drugi język niemiecki

 

SZKOLENIA I INNE FORMY DOKSZTAŁCANIA

2018

Emotion-Focused Therapy Level IIB, Prowadzenie: Kurt Renders (EFT, ISEFT), Intra Warszawa

Emotion-Focused Therapy Level IIA, Prowadzenie: Kurt Renders(EFT, ISEFT), Intra Warszawa

Emotion-Focused Therapy Level I, Prowadzenie: Kurt Renders (EFT, ISEFT), Intra Warszawa

2015 Your Body in the World: Adopting to Your Next Big Adventure, Prowadzenie: Anne L. Friedlander, PhD, Consulting Professor, Program in Human Biology, Stanford University, Stanford Online (84 %)
2014 Writing in the Sciences, Prowadzenie: Kristin L. Sainani, PhD, Associate Professor in Health Research and Policy Stanford University, Stanford Online (73 %)
2009 Systemowe ustawienia strukturalne, Prowadzenie: prof. Matthias Varga von Kibéd (Monachium)
2008 Dzieci i młodzież w terapii systemowej, Prowadzenie Rüdiger Retzlaff (Niemcy: SG, AFTA, DGSF, DGVT)
2007
 • Diagnostyka systemowa, Prowadzenie Lothar Eder (SGST Niemcy)
 • Terapia lęku w ujęciu systemowym, Prowadzenie: Ewa Stankowska (WTTS Poznań)

 • Obserwator twórcą rzeczywistości. Terapia narratywna: empatia, terapeutyczny splitting, dekonstrukcja opowieści problemowej, rozmowa eksternalizująca, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Konsekwencje myślenia konstruktywistycznego dla praktyki psychoterapeutycznej, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)
 • Systemowe rozumienie powstawania problemu, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)
 • Znaczenie kontekstu skierowania dla procesu terapeutycznego, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)
 • Analiza zleceń - "karuzela zleceń", Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)
 • Istota pracy nastawionej na rozwiązanie (wg Steve de Shazera'a), Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)
 • Zastosowanie "obrazu zdrowia" H. Merlego do określania celu terapii i drogi do niego, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)
 • Praca terapeutyczna z klientami pozostającymi w związkach schizmogenetycznych, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)
 • Systemowy coaching dla rodziców dzieci trudnych, Prowadzenie: Andreas Wahlster (SGST Niemcy)
 • "Z lotu ptaka..." czyli rozmowa terapeuty i klienta o rozmowach terapeutycznych, Prowadzenie Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS Poznań)
 • Doradztwo i praca terapeutyczna z rodzinami -warsztaty z wykorzystaniem konkretnych przypadków, Prowadzenie: dr Friedhelm Kron-Klees (SGST Niemcy)
 • Wszyscy razem w różnym tempie...zastosowanie idei systemowych w terapii grupowej, Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS Poznań)
 • Teoria i praktyka terapii systemowej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą, Prowadzenie: dr Kurt Ludewig (SGST Niemcy)
 • Zaburzenia jedzenia-bulimia. Rozumienie, leczenie, Prowadzenie: dr n. med. Rafał Antkowiak (WTTS Poznań, Instytut Eriksona)
 • "Nowe"...czyli praca ze stratą w ujęciu terapii systemowej, Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło, Maria Kasprowicz
2003
 
Budowa społeczeństwa obywatelskiego (tematyka: trzeci sektor, prawa człowieka, ustawa o działalności pożytku publicznym, pozyskiwanie funduszy), Polska Akcja Humanitarna
2002 
 
 
 
  „Narkotykom- Nie!”, Prowadzenie: Agnieszka Słowik, Towarzystwo „Powrót z U” w Toruniu

Młodzieżowy Program Promocji Bezpiecznych Zachowań z Zakresu HIV/AIDS i Uzależnień, Prowadzenie: Agnieszka Słowik, Towarzystwo „Powrót z U” w Toruniu
2001

 

 

Reprezentacja województwa kujawsko-pomorskiego na VII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, którego obrady poświęcone były tematyce „Szkoła przyjaznym i bezpiecznym środowiskiem” – napisanie pracy kwalifikującej nt. zapobieganiu narkomanii i alkoholizmowi w szkole w środowisku młodzieży

Edukacja o HIV i AIDS w środowisku młodzieży, Prowadzenie: Agnieszka Słowik, Towarzystwo "Powrót z U"

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od 2019 Psychoterapeuta w Gabinet Terapii Par 2 Brzegi
od 2016 Ekspert w wyborze projektów do dofinansowania na lata 2014 – 2020  dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach POWER, PO IR, PO PW w zakresie: edukacja ustawiczna, ochrona zdrowia, integracja społeczna -  WYKAZ
od 2013 Kierownik i psychoterapeuta "Motylarni" Ośrodka Rozwoju Osobistego i Zawodowego dla Kobiet w Toruniu
2010-2019 Psychoterapeuta w Punkcie Konsultacyjnym w Złejwsi Wielkiej

od 2006

Kierownik Pracowni Alternatywa w Toruniu (kierowanie zadaniami programowymi, realizacja zleceń, kontakty z zagranicą). Stała współpraca z instytucjami w zakresie zdrowia i choroby. 

od 2002-2015

TOWARZYSTWO „POWRÓT Z U” W TORUNIU - psychoterapeuta systemowy

 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZDROWIA, CHOROBY, MEDYCYNY I PROFILAKTYKI

od 2006
 
 
 
 
 
 
 • Autor/ współautor programów edukacyjnych dla młodzieży o charakterze profilaktycznym, rozwojowym i kompensacyjnych (także ich prowadzenie z młodzieżą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
 • Autor innych form doskonalenia zawodowego dla grup zawodowych pracujących w szeroko rozumianym zdrowiu
 • Autor programów profilaktycznych dla młodzieży (szkolenie realizatorów)
 • Autorskie warsztaty dla nauczycieli i pedagogów o charakterze profilaktycznym
2007
 
 
Współprowadzenie i przygotowanie „Szkoły Dialogu” - spotkania otwartego dla młodzieży, rodziców i nauczycieli organizowanego przez Zespół Szkół Nr 10 w Toruniu, prowadzenie warsztatów: Sekty i subkultury młodzieżowe
2005
 
 
Współprowadzenie autorskiego programu „Moja Przygoda z Mapą” dla dzieci i młodzieży zagrożonych demerolizacją pochodzących z najbiedniejszych dzielnic Torunia
2004
 
 
 
 
 
 • Wsparcie merytoryczne i prowadzenie spotkania profilaktycznego o tematyce HIV „Bądź świadom” organizowanego przez Centrum Informacji Młodzieży i Klubu Ośmiu Wspaniałych
 • Udział i współprowadzenie sesji edukacyjnej dotyczącej zakażenia HIV i zachorowań na AIDS w Szkole Podstawowej w Złotorii organizowanego przez Koło Przyrodnicze „Science is fun
2003
 
 
 
 
 • Realizacja Młodzieżowego Programu Promocji Bezpiecznych Zachowań w Zakresie HIV/AIDS z grupą Liderów Młodzieżowych przy współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.
 • Współprowadząca Młodzieżowy Program Promocji Bezpiecznych Zachowań z Zakresu HIV/AIDS i Uzależnień na obozie szkoleniowym z Grupą Liderów Młodzieżowych
 • Realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży „Edukacja o HIV i AIDS w środowisku młodzieży” w szkołach, w Toruniu
2001-2002
 
 

 
 
 • Prowadzenie grupy młodzieżowych liderów na terenie V Liceum Ogólnokształcącego (przygotowanie i realizacja zajęć z młodzieżą nt. komunikacji, technik uczenia, zarządzania czasem)
 • Animator i realizator Kampanii „Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić” – propagowanie stylu życia wolnego od narkotyków w środowisku dzieci i młodzieży na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
1999-2000
 
 
 • Działania wśród społeczności uczniowskiej V Liceum Ogólnokształcącego mające na celu przekazanie wiedzy dot. profilaktyki HIV/AIDS nagrodzone przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Torunia
 • Praca na rzecz programu, którego głównym celem była edukacja ludzi młodych z zakresu wiedzy dotyczącej HIV i AIDS realizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Torunia
 • Czynny udział w debacie młodzieżowej nt. „Młodzież wobec uzależnień” w ramach kampanii „Październik 2000-miesiąc wolny od uzależnień”
 • Uczestnictwo w programie młodzieżowym TV1 „Rower Błażeja” dotyczącego tematu agresji wśród młodzieży

 

 

 


PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 


TAGI

 

  socjologia socjolog zdrowia  

  feminologia socjologia dziecka 

  socjofizjologia psychoterapeuta 

  socjosomatyka zdrowie kobieta 

  profilaktyka choroba  motylarnia 

  Toruń pedagogika zdrowia postawa 

  3x psychoterapia systemowa 

  narracyjna polifoniczne ja diagnoza 

  przeżycia Dominika Łęcka w świecie  

  kameleona ghb 

 

copyrights @dominikalecka.pl 2014