ARTYKUŁY W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

 

Łęcka, Dominika. 2014. Wizja młodego naukowca w humanistyce w ujęciu Ryszarda Borowicza. Na marginesie badań nad selekcjami w szkolnictwie wyższym,[w:] Kultura i Edukacja, nr 4, s. 276-296.

 

Streszczenie: Artykuł napisany do specjalnego numeru "Kultury i Edukacji" poświęconego w całości twórczości Profesora Ryszarda Borowicza. Jego celem jest przedstawienie podstawowych kategorii związanych z wizją młodego naukowca, jego cech, predyspozycji, postaw w ujęciu Profesora zrekonstruowanych na podstawie Jego twórczości.

 

 

 

 

 

Łęcka, Dominika. 2010. Socjosomatyka i jej nie-klasyczna odmiana. Wkład socjologii zdrowia i choroby w dyskurs o zaburzeniach somatycznych i etiologii chorób, [w:] Studia Socjologiczne, nr 1, s. 125-144.

 

Streszczenie: Artykuł ma na celu przedstawienie nowego spojrzenia na somatyzację i jej przyczyny. Jest odpowiedzią na psychosomatokontekstowy paradygmat, jaki reprezentuje w socjologii między innymi koncepcja „choroby funkcjonalnej”. Referuje podstawowe założenia klasycznego podejścia socjosomatyki i bazując na jego słabościach wprowadza nową jej wersję. Czy istnieje możliwość wypracowania kategorii o charakterze społecznym, która byłaby w swej funkcji analogiczna do tej, jaką pełni stres w podejściu psychosomatycznym? Czy mogą istnieć choroby socjosomatyczne? Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na te pytania.

 

 

 

 

Łęcka, Dominika. 2009 (rev.) Czykwin, Elżbieta, „Social Stigma", Warszawa: PWN, [w:] Kultura i Edukacja, nr 5, s. 158-165.

 

Streszczenie: Tekst jest tłumaczeniem recenzji z 2008 roku, która ukazała się na łamach "Kultury i Edukacji". Tym razem znalazła swoje miejsce w anglojęzycznym tomie czasopisma, który ukazuje się raz do roku i jest przedstawieniem najciekawszych tekstów  minionego roku.

 


 

Łęcka, Dominika. 2009. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza” Zakopane, 15-17 maj 2009 r. Sprawozdanie [w:] Kultura i Edukacja, nr 4, s. 190-196. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Łęcka, Dominika (rec.). 2008. Czykwin, Elżbieta, „Stygmat społeczny”, Warszawa: PWN, [w:] Kultura i Edukacja, nr 3, s. 146-153.

 

Streszczenie: Stygmat. To słowo przywołuje w pierwszej kolejności skojarzenia pejoratywne. Blizna, znamię, cierpienie... w taki też sposób pojęcie to rozumiał E.Goffman. Recenzowana książka wykorzystując teorię tegoż naukowca próbuje stworzyć interdyscyplinarny kontekst wokół tego pojęcia. Czy istnieje "pozytywny" stygmat? Czy możliwe jest świadome "branie na siebie" piętna? Czy ono zawsze powoduje cierpienie? Czy stygmat sam się przypadkiem nie stygmatyzuje? A może jest zupełnie inaczej! Recenzja stała się podstawą do polemiki merytorycznej na łamach numeru KiE między recenzentką a autorką książki.

 

 

 

 

Krawczinska, Dominika (rec). 2004. Henryk Domański, „Struktura społeczna. Wykłady z socjologii, cz. I”, [w:] Kultura i Edukacja, nr 4, s. 120-124.

 

Streszczenie: Socjologia jako stosunkowo młoda nauka boryka się, do dnia dzisiejszego, z problemem niejednoznaczności nazewnictwa i bogactwem teorii opisujących życie społeczne. Uporządkowanie tak wielkiej różnorodności jest wyzwaniem dla każdego, kto próbuje się z nią zmierzyć. Świadczyć to może, oczywiście, o wartości tejże nauki, ale przez niektórych uznane może być za jej mankament. Studenci socjologii zapewne doświadczyli sytuacji, kiedy to zapoznając się z materiałami obowiązującymi w ramach poszczególnych zajęć na uczelni, przebrnąć musieli przez ogromną ilość opracowań i artykułów dotyczących interesujących ich aspektów. Autorka przedstawia własne spostrzeżenia dotyczące pierwszej próby stworzenia takiej publikacji, jaką jest recenzowana przez nią pozycja. 

 

 

 

 


PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 


TAGI

 

  socjologia socjolog zdrowia  

  feminologia socjologia dziecka 

  socjofizjologia psychoterapeuta 

  socjosomatyka zdrowie kobieta 

  profilaktyka choroba  motylarnia 

  Toruń pedagogika zdrowia postawa 

  3x psychoterapia systemowa 

  narracyjna polifoniczne ja diagnoza 

  przeżycia Dominika Łęcka w świecie  

  kameleona ghb 

 

copyrights @dominikalecka.pl 2014