AKTUALNOŚCI


BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY W TRAKCIE SPOTKAŃ I ZABAW TOWARZYSKICH

Wszystkie osoby w wieku od 15 do 20 lat zapraszam do wypełnienia ankiety na temat bezpieczeństwa w trakcie spotkań i zabaw towarzyskich. Na podstawie wyników tej ankiety zostanie opracowany program profilaktyczny. Dziękuję za pomoc. Link do ankiety znajduje się TUTAJ

 

 


PROCES UZYSKIWANIA REKOMENDACJI DLA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY "PIGUŁKA GWAŁTU - MITY A RZECZYWISTOŚĆ"

W 2018 roku, wraz z wyszkolonymi przeze mnie Realizatorami z całego kraju podejmujemy wysiłki, aby uzyskać rekomendację 4 instytucji: Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii. WIĘCEJ INFORMACJI PONIŻEJ

INFORMACJE O PROGRAMIE

PROCES UZYSKIWANIA REKOMENDACJI


CERTYFIKAT STANFORD UNIVERSITY 2.0

Obok kursu Writing in Science, który dotyczył efektywnego pisania artykułów naukowych w naukach medycznych prowadzonym przez Stanford University (73%), w ostatnich dniach, ukończyłam kurs z fizjologii środowiskowej, pt. Your Body in the World: Adopting to Your Next Big Adventure (84%).

 

 


KANDYDAT NA EKSPERTA W PARP NA LATA 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  umieściła mnie w wykazie kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania na lata 2014-2020 w ramach:

- PO WER - dziedzina: edukacja ustawiczna

- PO IR - dziedzina: ochrona zdrowia, integracja społeczna (rola rozstrzygająca oraz opiniodawczo –doradcza)

- PO PW - dziedzina:  ochrona zdrowia, integracja społeczna (rola rozstrzygająca oraz opiniodawczo –doradcza) WYKAZ

 


PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

copyrights @dominikalecka.pl 2014