ROZDZIAŁY W PUBLIKACJACH RECENZOWANYCH

 

                                                        

Łęcka, Dominika. 2016. Seminarium, które ciągle trwa..., [w:] Arkadiusz Karwacki (red.) Ryszard Borowicz. Wspomnienie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 103-106.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łęcka, Dominika. 2016. Narracja ukryta jako dopełnienie obrazu sytuacji problemowej i metody jej wydobycia w trakcie wywiadu, [w:] Magdalena Piorunek (red.) Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje-Egzemplifikacje-Dylematy metodologiczne, Poznań: UAM, s. 275-292.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łęcka, Dominika. 2011. Zmiana miejsca w strukturze społecznej u progu dorosłości a choroby somatyczne. Socjosomatyczny model e-ASP-r jako socjologiczna hipoteza wyjaśniająca zjawisko somatyzacji u młodzieży, [w:] Krystyna Szafraniec (red.) Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011-tom II, Toruń: Adam Marszałek, s. 228-248.

 

Prezentujemy kolejny tom ilustrujący prace Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS. Tytuł, jakim zostały opatrzone zebrane tu opracowania, oddaje, jak sądzę, istotę naszych (w Sekcji i w tomie) poszukiwań i analiz. Chociaż większość autorów nie przywołuje explicite kontekstu wyeksponowanego w tytule, wszyscy traktujemy młodzież jako soczewkę skupiającą zmiany dokonujące się w społeczeństwie i kulturze. [...].

 

 

 

 

 

Łęcka, Dominika. 2009. Procesy biologiczne człowieka zmienne kulturowo? Teoria „local biologies” jako hipoteza związku przyczynowo-skutkowego w relacji soma-socjum a choroby socjosomatyczne, [w:] Janowski Konrad i Jacek Gierus (red.) Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne T.1, Lublin: BestPrint, s. 36-49.

 

Streszczenie: Biologia, jako jedna z nauk mająca charakter uniwersalny, stanowi podstawę badań, jak i praktyki w medycynie profesjonalnej. Badania Margaret Lock nad syndromem menopauzy w Japonii i Północnej Ameryce oraz różnice w objawowym przebiegu procesów biologicznych w różnych kulturach, stworzyło pojęcie „local biologies”, które podkreśla związek między somą a socjum. Zmienne społeczne były do tej pory traktowane jako czynniki różnicujące lub/i pośredniczące, nigdy jednak nie jako bezpośrednie. Czy zatem zaburzenie w tej relacji może powodować powstanie tzw. chorób socjosomatycznych? Czy mamy do czynienia ze zjawiskiem podobnym do paradygmatu psychosomatycznego? 

 


PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 


TAGI

 

  socjologia socjolog zdrowia  

  feminologia socjologia dziecka 

  socjofizjologia psychoterapeuta 

  socjosomatyka zdrowie kobieta 

  profilaktyka choroba  motylarnia 

  Toruń pedagogika zdrowia postawa 

  3x psychoterapia systemowa 

  narracyjna polifoniczne ja diagnoza 

  przeżycia Dominika Łęcka w świecie  

  kameleona ghb 

 

copyrights @dominikalecka.pl 2014