AUTORSKIE WARSZTATY I SZKOLENIA                          

 

EMOCJE 


Kompetencje emocjonalne. Diagnoza

Akademia Emocji

DEMo- Diagno-Emo-Meeting

Rozwijanie kompetencji emocjonalnych ucznia jako element pracy wychowawczej w szkole

Emocja jako zmysł. Nowe podejście w wychowawczej pracy z emocjami

Uwalnianie emocji, cykl warsztatów doświadczeń własnych dla kobiet z problemem regulacji emocji

Emocje w pracy nauczyciela. Jak sobie z nimi radzić?

 

DIAGNOZA 


Co jest normą, a co patologią? 

Metody diagnozy prawidłowego rozwoju dziecka do lat 7

Lekka jak motylek...anoreksja. Wstępna diagnoza i procedury

Nauka wspomagana środkami psychoaktywnymi u ucznia. Metody diagnozy

Genogram. Narzędzie diagnozy i terapii

Diagnoza i postępowanie z osobą uzależnioną od narkotyków

Diagnoza różnicująca problemy i zachowania młodzieży

Wybrane metody socjotmetryczne w pracy wychowawcy i pedagoga

 

ROZWÓJ OSOBISTY


Kryzys. Jak wykorzystać jego siłę?

Trening twórczości i kreatywności

Zarządzaj własnym czasem z głową

Niewidzialna praca kobiety w domu i jej wartość finansowa

Mnemotechniki 

Moja Indywidualna Mapa Motywacyjna w pracy

 

PROFILAKTYKA


Interwencja profilaktyczna wobec ucznia podejrzanego o eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi

Pigułka gwałtu-mity a rzeczywistość - warsztat certyfikujący

Profilaktyka sytuacji kryzysowych na linii nauczyciel-uczeń. Czyli jak nie dopuścić do konfliktu?

W świecie Kameleona. Program profilaktyki uzależnień od komputera i Internetu - warsztat certyfikujący

Nowe środki psychoaktywne wśród młodzieży-rozpoznawanie i interwencja

Nowe subkultury młodzieżowe

 

COACHING


Metody coachingu rodzicielskiego w procesie wsparcia i asystowania rodzinie

Doradca jako coach nauczyciela. Wstęp do metody

Coaching rodzicielski. Nowa metoda pracy z rodzicami 

 

INNE


Superwizja

Trudne strony pracy opiekunki osoby straszej i niepełnosprawnej

Pomiędzy wsparciem a kontrolą. Zarządzanie relacją z klientem z rodzinnej pieczy zastępczej

System pomocy dziecku i rodzinie w problemie uzależnienia od komputera, internetu i komórki

Umiejętne szukanie argumentów w kontaktach z rodzicami

Wychowanek - współpraca i współdziałanie w zespole specjalistów

 

 

 


PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 


TAGI

 

  socjologia socjolog zdrowia  

  feminologia socjologia dziecka 

  socjofizjologia psychoterapeuta 

  socjosomatyka zdrowie kobieta 

  profilaktyka choroba  motylarnia 

  Toruń pedagogika zdrowia postawa 

  3x psychoterapia systemowa 

  narracyjna polifoniczne ja diagnoza 

  przeżycia Dominika Łęcka w świecie  

  kameleona ghb 

 

copyrights @dominikalecka.pl 2014