PROJEKT IDEALNIE SKROJONY NA MIARĘ WASZYCH OCZEKIWAŃ


Jeżeli w naszej ofercie nie ma propozycji, która odpowiadałaby Wam w 100% - chcielibyście zaproponować jakieś zmiany lub z różnych względów chcecie, aby warsztat Waszego pomysłu (tematyka) przeprowadzili szkoleniowcy Pracowni, skontaktujcie się z nami w tej sprawie. PRZYGOTUJEMY WARSZTAT ZGODNIE Z WASZYM ZAPOTRZEBOWANIEM.

1. Zaproponujemy tytuł

2. Przygotujemy propozycję przebiegu

3. Dostosujemy przebieg do celu, jaki chcecie osiągnąć

4. Przeprowadzimy warsztat

5. Dokonamy jego ewaluacji

 

WYCENA DOKONANA BĘDZIE NA PODSTAWIE INDYWIDUALNYCH USTALEŃ.

Czas na przygotowanie warsztatu zależy od indywidualnych parametrów propozycji.

 

Skontaktujcie się z nami

Serdecznie zapraszamy!

FORMULARZ KONTAKTOWY  Imię i nazwisko:
  email:
  nr telefonu:
  Instytucja/Firma

  Miejscowość:       

    Wiadomość         


             

 

PARTNERZY                                                                              


       

 
copyrights by @pracowniaAlternatywa