O PRACOWNI


POWSTALIŚMY, ABY TWORZYĆ ALTERNATYWY

        Pracownia powstała w 2006 roku z inicjatywy dr Dominiki Łęckiej. Obecnie działa w szeroko pojętym obszarze zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Zespół Alternatywy początkowo specjalizował  się w przygotowywaniu, realizacji i ewaluacji programów profilaktycznych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu, w szczególności w zakresie profilaktyki selektywnej. Kontakty z odbiorcami naszych projektów spowodowały jednak, że naszą uwagę skierowaliśmy także na inne obszary zainteresowań: rozwój osobisty, rozwój zawodowy oraz ochronę posiadanego potencjału w zakresie indywidualnym, jak i grupowym i instytucjonalnym. Dlatego też naszą ofertę kierujemy do zakładów opieki zdrowotnej,  instytucji oświatowych, wychowawczych, socjalnych oraz sfery biznesu, którym bliskie są te zakresy działania. Swoją pracę opieramy na 3 filarach: szacunku do odbiorcy, rzetelności i pragmatyzmie, które przenikają nasze  kontakty z odbiorcami, sposób realizacji projektów  oraz ich zawartość merytoryczną. Zależy nam na tym, aby to, co realizujemy było idealnie skrojone na miarę oczekiwań naszych partnerów

       

DZIAŁAMY INACZEJ:

       1. Stawiamy na kontakt bezpośredni z człowiekiem, bo tylko tak można nauczyć się czegoś konkretnego,

       2. Nie używamy laptopów, unikamy wykładów, motywujemy do aktywności każdego uczestnika,

       3. Uważamy, że lepiej zająć się węższą tematyką, ale poznać ją dogłębnie, niż zrobić wszystko, ale 

            pobieżnie. Stąd nasze propozycje dotyczą węższych zakresów , ale są przeanalizowane i przećwiczone 

            z  każdej strony,

       4. Pytamy odbiorców, czego chcą się nauczyć, co chcą osiągnąć-często przygotowujemy warsztat, 

            tylko dla danej instytucji bez ponoszenia przez nią dodatkowych kosztów,

       5. Wiemy, jak krucho jest z finansami w placówkach samorządowych. Dlatego staramy się osiągnąć 

            maksimum celów za tę kwotę, którą dysponujecie.

       6. Zmuszamy do działania, abyście na koniec warsztatu wyszli z pewnymi umiejętnościami, nie tylko  

            z wiedzą,

       7. Pracujemy z grupami do 25 osób. Jeżeli w Waszej placówce jest większa ilość osób, dzielimy grupę, 

            realizujemy dwa spotkania, ale doliczamy jedynie 30% kwoty podstawowej,

       8. Ustalamy termin dogodny dla Was, także przedpołudniowy,

       9. Dojeżdżamy do Was, aby zapewnić Wam maksimum komfortu.

 

DZIAŁAMY ALTERNATYWNIE

       W działaniach profilaktycznych wykorzystujemy metody dotąd zarezerwowane dla innych obszarów i form pomocy, w tym: coachingu, terapii indywidualnej, socjoterapii. Stąd nasze programy mogą być wykorzystywane także w tych obszarach. Nasze propozycje przygotowywane są w nurcie systemowym, modalności narracyjnej. Oparta ona jest na 

 KOMPLEMENTARNOŚCI, a nie KOMPLEKSOWOŚCI. Stawiamy na zasoby, atuty i zdolności, a nie kompleksy odbiorców. Stąd  nasze propozycje nie mają charakteru kompensacji zdiagnozowanych braków.

 

ZAWSZE JEST JAKAŚ ALTERNATYWA

       Jesteśmy przekonani o tym, że w każdej sytuacji jest jakieś rozwiązanie. Poczucie, że nie ma wyjścia z sytuacji wynika z tego, że nie poznaliśmy innych dróg wyjścia z niej. Co nie znaczy, że takich dróg nie ma! Dzięki naszym działaniom chcemy, aby nasi partnerzy sami te drogi poznawali i je wybierali. My jesteśmy po to, aby pokazywać ALTERNATYWĘ. 

       

 

Poszukaj z nami Alternatyw!

Serdecznie zapraszamy do współpracy

 dr Dominika Łęcka

PARTNERZY                                                                              


       

 
copyrights by @pracowniaAlternatywa